Stratí primátor mandát a dostane pokutu 41.136 eur? (aktualizované)

Autor: Jano Hrčka | 19.7.2013 o 2:14 | (upravené 15.9.2013 o 8:35) Karma článku: 26,96 | Prečítané:  5678x

Ak by bola Slovneská republika právnym štátom, tak môžem s istotou vyhlásiť, že do 31.12.2013 nebude Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. primátorom hlavného mesta SR Bratislavy a dostane pokutu vo výške 41.136 eur. Realita však ukazuje, že nie sme právnym štátom, v ktorom by sa dodržiavali zákony - častokrát ani tie základné. Prečo by mal primátor Bratislavy stratiť mandát a dostať pokutu 41.136 eur? Prečo sa tak možno nestane?

 

Porušenie zákona

Na základe medializovaných informácii vieme, že primátor Bratislavy porušil Ústavný zákon číslo 357/2004 Z.z. tým, že zastával funkciu člena dozornej rady v súkromnej spoločnosti, v ktorej mesto nemá majetkovú účasť. Takýto post mu zakazuje článok 5 odsek 2:

(2) Verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze. Verejný funkcionár nesmie podnikať; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok.

KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group je právnickou osobou, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti a primátor Milan Ftáčnik bol členom jej dozornej rady (tu môžete nájsť úplny výpis z obchodného registra). Aj samotný primátor verejne priznal, že svojim konaním porušil tento ústavny zákon.

Čo z toho vyplýva a čo bude ďalej?

Podľa zákona 357/2004 Z.z. bude nasledovať konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. To upravuje článok 9 ústavného zákona a starostovia obcí a poslanci sa riadia písmenom b):

(1) Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov (ďalej len konanie) vykonáva 
b) obecné zastupiteľstvo, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. o) a p),

V odseku 2 sa stanovuje, kedy má začať príslušný orgán konať:

(2) Orgán, ktorý uskutočňuje konanie podľa odseku 1, začne konanie
a) z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje alebo že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo 
b) na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka, a čo sa namieta.

Po začatí konania musí orgán do 60 dní rozhodnúť. Zákon v článku 9 odsek 6 stanovuje:

6) Ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie alebo opomenutie verejného funkcionára v rozpore s týmto ústavným zákonom alebo zákonom, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnosť zaplatiť pokutu podľa odseku 10.

Výška pokuty

Keďže primátor porušil dva rôzne odseky, tak by mal dostať aj dve pokuty. Prvú, vo výške trojnásobku mesačného platu za porušenie článku 7 (neúplne alebo nepravidivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov) a druhú vo výške šesťnásobku mesačného platu za porušenie článku 5 (za výkon funkcie ktorá je nezlučiteľná s funkciou verejného činiteľa).

(10) Pokuta sa ukladá

b) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár uvedie v oznámení podľa čl. 7 neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov,

d) v sume zodpovedajúcej šesťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa čl. 5,

Podľa zverejneného majetkového priznania za rok 2012 by mala byť pokuta vo výške 41.136 eur (9/12 z 54.848 eur). Mesačný plat sa počíta podľa článku 9 odsek 15:

15) Na účely tohto ústavného zákona sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie ...

Strata mandátu

Ústavný zákona 357/2004 Z.z. stanovuje v článku 9 odsek 8:

(8) Rozhodnutím podľa odseku 6 sa vysloví strata mandátu alebo strata verejnej funkcie, ak 
a) sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi právoplatne rozhodlo, že nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje,

Podľa uvedeného zákona, na stratu mandátu postačuje aj nepravdivé alebo neúplné uvedenie údajov. Je to síce absurdné, ale je to tak v zákone napísané. Ak by sme závažnosť porušenia zákona odvíjali od výšky pokuty, tak na stupnici od 1 do 4 (pokuta 1,3,6 a 12 mesačných platov) sa primátor previnil dvakrát čo v súčte predstavuje už spomínaných 9 mesačných platov a podľa môjho názoru aj vážne porušenie zákona.

Aká bude slovenská realita

Podľa článku 9 odsek 9 rozhodnutie o zbavení primátora mandátu a udelenie pokuty musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou členov orgánu (v tomto prípade mestských poslancov) inak to znamená, že konanie sa zastavuje.

Tu sa dostávame k prvému možnému zádrheľu. Nájde sa aspoň 23 mestských poslancov, ktorí zahlasujú v súlade so zákonom? V prípade, že áno, tak primátor bude môcť požiadať o preskúmanie rozhodnutia Ústavný súd SR.

Tu prichádza druhý možný zádrheľ. Ústavný súd síce musí podľa zákona rozhodnúť do 60 dní, ale keď o voľbe Generálneho prokurátora rozhoduje Ústavný súd SR viac ako 1,5 roka, určite bude existovať dôvod, prečo by nemohol rozhodnúť do 60 dní v tomto prípade.

Tretí zádrheľ môže teoreticky nastať pri snahe doručiť rozhodnutie primátorovi. Primátor sa môže odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Ak mu však rozhodnutie nebude doručené, tak všetky termíny budú "stáť". Na prvý pohľad to možno vyzerá ako hlúposť, ale v štáte, v ktorom súd nevie viac ako rok zastihnúť premiéra, je možné všetko. Ak si uvedomíme, že do riadnych volieb je niečo vyše roka, tak aj v prípade že zastupiteľstvo príjme rozhodnutie o zbavení primátora mandátu a udelení pokuty ostáva ešte relatívne veľký priestor na to, že Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. dokončí volebné obdobie vo funkcii primátora.

--------------------------------------------------

AKTUALIZÁCIA INFORMÁCII (14.09.2013):

Po právnej analýze a ďalšom zisťovaní sa chcem ospravedlniť za chybu, ktorá má vplyv na údaje uvedené v článku. Ide konkrétne o udelenie pokuty, ak v oznámení podľa čl. 7 boli uvedené neúplne alebo nepravdivé údaje:

(10) Pokuta sa ukladá

b) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár uvedie v oznámení podľa čl. 7 neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov,

 

Neúplne alebo nepravdivé údaje sa týkajú iba majetkových pomerov, ktoré sú v zákone definované takto:

 

(4) Majetkovými pomermi podľa odseku 1 písm. e) sa rozumie

a) vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru,

b) vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy,

c) vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok

minimálnej mzdy, alebo

d) existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok

minimálnej mzdy.

Vzhľadom k tomu, že podľa doloženej zmluvy bol hrubý príjem primátora 10 000,- eur ročne, tak za rok 2012 dostal odmenu (resp. pomernú časť od 1.4.2012) za výkon funkcie člena dozornej rady 6 666,67 eur. Tým pádom menovitá hodnota nepresiahla sumu 11 452,- eur, čo predstavuje 35-násobok minimálnej mzdy (v roku 2012 bola minimálna mzda 327,2 eur/mesiac). Podľa Ústavného zákona sa preto nejedná o porušenie, za ktoré by hrozila pokuta alebo iná sankcia ako strata mandátu.

Z tohto dôvodu bola primátorovi udelená iba jedna pokuta za jeden priestupok vo výške 6 mesačných platov. Druhá pokuta a prípadná strata mandátu nebola v článku uvedená správne. Primátor síce porušil zákon ale podľa zákona mohol dostať pokutu iba vo výške 6 mesačných platov za výkon funkcie člena dozornej rady. Za nesprávne uvedené informácie sa všetkým čitateľom ospravedlňujem. Bohužiaľ som toto špecifikum v danom bode prehliadol. V budúcnosti sa budem snažiť dôslednejšie a detailnejšie študovať zákony aby som sa obdobnej chybe vyhol.

 

Ďakujem za pochopenie

 

--------------------------------------------------

Ak sa Vám môj článok na blogu páčil, prosím podporte ho hlasovaním na Vybrali SME (po kliknutí sem) ako aj cez označenie Dobrý článok pod textom. Prispejete tým k zvýšeniu jeho čítanosti. Ďakujem.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Michala Havrana

Čo si myslíte, že ste (píše Michal Havran)

Nikde v Európe sa politici netvária tak bohorovne napriek svojim mizerným výsledkom.


Už ste čítali?